Distichous
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Arranged alternately in two opposite ranks, like the leaves of a Vanda.

agrosto.jpg

distichous leaves in Agrostophyllum elongatum (Ridl.) Schuit.