Index
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Galeola altissima – synonym of Pseudovanilla foliata

Galeola foliata – synonym of Pseudovanilla foliata

Galeola gracilis – synonym of Pseudovanilla gracilis

Galeola hydra – synonym of Galeola nudifolia

Galeola javanica – synonym of Cyrtosia javanica

Galeola kuhlii – synonym of Galeola nudifolia

Galeola ledgeri – synonym of Pseudovanilla foliata

Galeola ledgeriana – synonym of Pseudovanilla foliata

Galeola montigena – synonym of Pseudovanilla montigena

Galeola nudifolia

Galeola pterosperma – synonym of Galeola nudifolia

Galeola torana – synonym of Galeola nudifolia

Galeola vanilloides – synonym of Pseudovanilla foliata

Galera kusukusensis – synonym of Epipogium roseum

Galera nutans – synonym of Epipogium roseum

Galera pallida – synonym of Epipogium roseum

Galera rolfei – synonym of Epipogium roseum

Galera rosea – synonym of Epipogium roseum

Gastrochilus ascendens – synonym of Robiquetia ascendens

Gastrochilus chionanthus – synonym of Schoenorchis micrantha

Gastrochilus fasciculatus – synonym of Micropera fasciculata

Gastrochilus perpusillus – synonym of Schoenorchis micrantha

Gastrochilus quinquefidus – synonym of Cleisostoma micholitzii

Gastrodia crassisepala

Gastrodia pallens – synonym of Didymoplexis pallens

Gastrodia papuana

Gastrodia schinziana – synonym of Epipogium roseum

Gastroglottis latifolia – synonym of Malaxis ophrydis

Gastroglottis montana – synonym of Malaxis ophrydis

Gastrosiphon aduncus – synonym of Corybas aduncus

Gastrosiphon arfakensis – synonym of Corybas arfakensis

Gastrosiphon aundensis – synonym of Corybas royenii

Gastrosiphon ekuamensis – synonym of Corybas ekuamensis

Gastrosiphon fenestratus – synonym of Corybas fenestratus

Gastrosiphon gibbifer – synonym of Corybas gibbifer

Gastrosiphon karkarensis – synonym of Corybas karkarensis

Gastrosiphon klossii – synonym of Corybas klossii

Gastrosiphon palearifer – synonym of Corybas palearifer

Gastrosiphon royenii – synonym of Corybas royenii

Gastrosiphon schlechteri – synonym of Corybas gastrosiphon

Gastrosiphon subalpinus – synonym of Corybas subalpinus

Gastrosiphon urikensis – synonym of Corybas urikensis

Gastrosiphon ventricosus – synonym of Corybas ventricosus

Gastrosiphon vespertilionis – synonym of Corybas vespertilionis

Geissanthera papuana – synonym of Microtatorchis papuana

Geissanthera tubulosa – synonym of Microtatorchis tubulosa

Geodorum candidum – synonym of Geodorum densiflorum

Geodorum densiflorum

Geodorum javanicum – synonym of Geodorum densiflorum

Geodorum neocaledonicum – synonym of Geodorum densiflorum

Geodorum nutans – synonym of Geodorum densiflorum

Geodorum pallidum – synonym of Geodorum densiflorum

Geodorum pictum – synonym of Geodorum densiflorum

Geodorum pierrei – synonym of Eulophia spectabilis

Geodorum purpureum – synonym of Geodorum densiflorum

Geodorum semicristatum – synonym of Geodorum densiflorum

Georchis cordata – synonym of Goodyera viridiflora

Georchis rubicunda – synonym of Goodyera rubicunda

Georchis viridiflora – synonym of Goodyera viridiflora

Giulianettia angiensis – synonym of Glomera angiensis

Giulianettia carnea – synonym of Glomera carnea

Giulianettia disticha – synonym of Calanthe versteegii

Giulianettia fransseniana – synonym of Glomera fransseniana

Giulianettia fruticula – synonym of Glomera fruticula

Giulianettia fusca – synonym of Glomera fusca

Giulianettia grandiflora – synonym of Glomera grandiflora

Giulianettia inflata – synonym of Glomera inflata

Giulianettia keysseri – synonym of Glossorhyncha keysseri

Giulianettia microphylla – synonym of Glomera microphylla

Giulianettia salmonea – synonym of Glomera salmonea

Giulianettia tenuis – synonym of Glomera tenuis

Giulianettia verrucosissima – synonym of Glomera verrucosissima

Giulianettia viridis – synonym of Glomera viridis

Glomera acicularis

Glomera acuminata

Glomera acutiflora

Glomera acutipetala – synonym of Glomera hamadryas

Glomera adenandroides – synonym of Glomera compressa

Glomera adenocarpa

Glomera affinis

Glomera albiviridis

Glomera amboinensis

Glomera angiensis

Glomera asperata

Glomera aurea

Glomera bambusiformis

Glomera bismarckiensis

Glomera brachychaete

Glomera brevipetala

Glomera calocephala

Glomera carnea

Glomera compressa

Glomera confusa

Glomera conglutinata

Glomera connexiva – synonym of Glomera papuana

Glomera cyatheicola

Glomera dekockii

Glomera dentifera

Glomera dependens

Glomera diosmoides

Glomera dischorensis

Glomera distichifolia

Glomera dubia

Glomera elegantula

Glomera ericifolia

Glomera fimbriata – synonym of Glomera hamadryas

Glomera fimbriata J.J.Sm. var. gracilis – synonym of Glomera hamadryas

Glomera flaccida

Glomera flammula

Glomera flexilabrata – synonym of Glomera kanke

Glomera fransseniana

Glomera fruticula

Glomera fruticulosa

Glomera fusca

Glomera gamosepalata

Glomera geelvinkensis

Glomera gibbsiae

Glomera gibbsiae – synonym of Glomera montana

Glomera giluwensis – synonym of Glomera kanke

Glomera glomeroides

Glomera goliathensis

Glomera gracilis – synonym of Glomera dependens

Glomera graminifolia

Glomera grandiflora

Glomera grandiflora – synonym of Glomera macrantha

Glomera grandiflora – synonym of Glomera macrantha

Glomera hamadryas

Glomera hubrechtiana

Glomera hunsteiniana

Glomera imitans

Glomera inconspicua

Glomera inflata

Glomera jabiensis

Glomera kaniensis

Glomera kanke

Glomera keytsiana

Glomera lacireperta – synonym of Glomera kanke

Glomera latilinguis

Glomera latipetala

Glomera ledermannii

Glomera leucomela

Glomera longa

Glomera longicaulis

Glomera macrantha

Glomera macrophylla

Glomera manicata

Glomera melanocaulon

Glomera microphylla

Glomera minutigibba

Glomera montana

Glomera myrtillus

Glomera nana

Glomera neohibernica

Glomera nigrilimbata

Glomera obovata

Glomera obtusa

Glomera oligantha

Glomera palustris

Glomera palustris subintegra

Glomera papuana

Glomera parviflora

Glomera patens

Glomera pendulata – synonym of Glomera palustris

Glomera pensilis

Glomera pilifera

Glomera platypetala

Glomera pleiotricha

Glomera polychaete

Glomera pteropetala

Glomera pulchra – synonym of Glomera hamadryas

Glomera pullei

Glomera pungens

Glomera reineckeana – synonym of Glomera montana

Glomera retusa

Glomera retusimentum

Glomera rhombea

Glomera rigidula

Glomera rubroviridis

Glomera rugulosa – synonym of Glomera montana

Glomera saccosepala

Glomera salicornioides

Glomera salmonea

Glomera samoensis – synonym of Glomera montana

Glomera scandens

Glomera schlechteriana

Glomera schultzei

Glomera sepalosiphon

Glomera similis

Glomera squamulosa

Glomera stenocentron

Glomera subalpina – synonym of Glomera dekockii

Glomera subeciliata – synonym of Glomera compressa

Glomera sublaevis

Glomera subpetiolata

Glomera subracemosa

Glomera subulata

Glomera subuliformis

Glomera tamiana

Glomera tenuis

Glomera terrestris

Glomera torricellensis – synonym of Glomera affinis

Glomera torricellensis – synonym of Glomera affinis

Glomera torricellensis – synonym of Glomera macrantha

Glomera torricellensis

Glomera transitoria – synonym of Glomera papuana

Glomera triangularis

Glomera uniflora

Glomera verrucifera

Glomera verrucosissima

Glomera verruculosa

Glomera versteegii

Glomera viridis

Glossochilopsis carnosula – synonym of Malaxis ophrydis

Glossorhyncha acicularis – synonym of Glomera bismarckiensis

Glossorhyncha acuminata – synonym of Glomera acuminata

Glossorhyncha acutiflora – synonym of Glomera acutiflora

Glossorhyncha acutipetala – synonym of Glomera hamadryas

Glossorhyncha adenandroides – synonym of Glomera compressa

Glossorhyncha adenocarpa – synonym of Glomera adenocarpa

Glossorhyncha altigena

Glossorhyncha altomontana

Glossorhyncha amboinensis – synonym of Glomera amboinensis

Glossorhyncha ambricaulis – synonym of Glomera confusa

Glossorhyncha ambuensis

Glossorhyncha angiensis – synonym of Glomera angiensis

Glossorhyncha antaresensis

Glossorhyncha brachychaete – synonym of Glomera brachychaete

Glossorhyncha brevipetala – synonym of Glomera brevipetala

Glossorhyncha caespitosa

Glossorhyncha carnea – synonym of Glomera carnea

Glossorhyncha chlorantha

Glossorhyncha compressa – synonym of Glomera compressa

Glossorhyncha conglutinata – synonym of Glomera conglutinata

Glossorhyncha crispa

Glossorhyncha cristata

Glossorhyncha daymanensis – synonym of Glomera hamadryas

Glossorhyncha dependens – synonym of Glomera dependens

Glossorhyncha diffusa

Glossorhyncha diosmoides – synonym of Glomera diosmoides

Glossorhyncha dischorensis – synonym of Glomera dischorensis

Glossorhyncha dubia – synonym of Glomera dubia

Glossorhyncha elegantula – synonym of Glomera elegantula

Glossorhyncha ericifolia – synonym of Glomera ericifolia

Glossorhyncha fimbriata – synonym of Glomera hamadryas

Glossorhyncha flaccida – synonym of Glomera flaccida

Glossorhyncha fluviatilis

Glossorhyncha fransseniana – synonym of Glomera fransseniana

Glossorhyncha fruticula – synonym of Glomera fruticula

Glossorhyncha fusca – synonym of Glomera fusca

Glossorhyncha geelvinkensis – synonym of Glomera geelvinkensis

Glossorhyncha gibbsiae – synonym of Glomera gibbsiae

Glossorhyncha glomeroides – synonym of Glomera glomeroides

Glossorhyncha gracilis – synonym of Glomera dependens

Glossorhyncha grandiflora – synonym of Glomera grandiflora

Glossorhyncha grandilabella

Glossorhyncha hamadryas – synonym of Glomera hamadryas

Glossorhyncha hamadryas Schltr. var. foliosa – synonym of Glomera hamadryas

Glossorhyncha hamadryas Schltr. var. phaeotricha – synonym of Glomera hamadryas

Glossorhyncha hunsteiniana – synonym of Glomera hunsteiniana

Glossorhyncha imitans – synonym of Glomera imitans

Glossorhyncha inconspicua – synonym of Glomera inconspicua

Glossorhyncha inflata – synonym of Glomera inflata

Glossorhyncha kaniensis – synonym of Glomera rigidula

Glossorhyncha kerewensis

Glossorhyncha keysseri

Glossorhyncha latilinguis – synonym of Glomera latilinguis

Glossorhyncha latipetala – synonym of Glomera latipetala

Glossorhyncha ledermannii – synonym of Glomera ledermannii

Glossorhyncha leucomela – synonym of Glomera leucomela

Glossorhyncha longa – synonym of Glomera longa

Glossorhyncha microphylla – synonym of Glomera microphylla

Glossorhyncha minjensis

Glossorhyncha minutigibba – synonym of Glomera minutigibba

Glossorhyncha monticuprina

Glossorhyncha muscicola

Glossorhyncha myrtillus – synonym of Glomera myrtillus

Glossorhyncha nana – synonym of Glomera nana

Glossorhyncha nigricans

Glossorhyncha nigrimarginata

Glossorhyncha noroma

Glossorhyncha obovata – synonym of Glomera obovata

Glossorhyncha papuana – synonym of Glomera confusa

Glossorhyncha pendulata

Glossorhyncha pensilis – synonym of Glomera pensilis

Glossorhyncha pilifera – synonym of Glomera pilifera

Glossorhyncha pinifolia

Glossorhyncha pleiotricha – synonym of Glomera pleiotricha

Glossorhyncha polychaete – synonym of Glomera polychaete

Glossorhyncha pteropetala – synonym of Glomera pteropetala

Glossorhyncha pulchra – synonym of Glomera hamadryas

Glossorhyncha pullei – synonym of Glomera pullei

Glossorhyncha pungens – synonym of Glomera pungens

Glossorhyncha retusa – synonym of Glomera retusa

Glossorhyncha rhombea – synonym of Glomera rhombea

Glossorhyncha saccosepala – synonym of Glomera saccosepala

Glossorhyncha salicornioides – synonym of Glomera salicornioides

Glossorhyncha salmonea – synonym of Glomera salmonea

Glossorhyncha scandens – synonym of Glomera scandens

Glossorhyncha schlechteriana – synonym of Glomera schlechteriana

Glossorhyncha schultzei – synonym of Glomera tamiana

Glossorhyncha scopulata

Glossorhyncha sepalosiphon – synonym of Glomera sepalosiphon

Glossorhyncha squamulosa – synonym of Glomera squamulosa

Glossorhyncha stenocentron – synonym of Glomera stenocentron

Glossorhyncha stenophylla

Glossorhyncha subalpina

Glossorhyncha subeciliata – synonym of Glomera compressa

Glossorhyncha subpetiolata – synonym of Glomera parviflora

Glossorhyncha subulata – synonym of Glomera subulata

Glossorhyncha subuliformis – synonym of Glomera subuliformis

Glossorhyncha tenuis – synonym of Glomera tenuis

Glossorhyncha terrestris – synonym of Glomera terrestris

Glossorhyncha torricellensis – synonym of Glomera affinis

Glossorhyncha torricellensis – synonym of Glomera macrantha

Glossorhyncha tortuosa

Glossorhyncha tubisepala

Glossorhyncha umbrosa

Glossorhyncha uniflora – synonym of Glomera uniflora

Glossorhyncha verrucosissima – synonym of Glomera verrucosissima

Glossorhyncha verruculosa – synonym of Glomera verruculosa

Glossorhyncha versteegii – synonym of Glomera versteegii

Glossorhyncha viridis – synonym of Glomera viridis

Goodyera angustifolia

Goodyera arfakensis – synonym of Goodyera gibbsiae

Goodyera arfakensis – synonym of Goodyera viridiflora

Goodyera brachiorhynchos – synonym of Goodyera viridiflora

Goodyera callosa – synonym of Hetaeria callosa

Goodyera carnea – synonym of Goodyera viridiflora

Goodyera celebica – synonym of Goodyera rubicunda

Goodyera confundens – synonym of Goodyera rubicunda

Goodyera constricta – synonym of Moerenhoutia constricta

Goodyera cordata – synonym of Goodyera viridiflora

Goodyera crocodiliceps

Goodyera denticulata

Goodyera discoidea – synonym of Hetaeria oblongifolia

Goodyera erimae – synonym of Hetaeria oblongifolia

Goodyera erythrodoides

Goodyera finetiana – synonym of Goodyera viridiflora

Goodyera gibbsiae

Goodyera glauca – synonym of Goodyera viridiflora

Goodyera grandis – synonym of Goodyera rubicunda

Goodyera hispidula – synonym of Goodyera rubicunda

Goodyera lamprotaenia

Goodyera longibracteata – synonym of Goodyera rubicunda

Goodyera longirostrata – synonym of Goodyera viridiflora

Goodyera ochroleuca – synonym of Goodyera rubicunda

Goodyera ogatai – synonym of Goodyera viridiflora

Goodyera ovalifolia – synonym of Hetaeria oblongifolia

Goodyera papuana – synonym of Goodyera rubicunda

Goodyera polygonoides – synonym of Rhomboda polygonoides

Goodyera porphyrophylla

Goodyera pusilla

Goodyera rosans – synonym of Goodyera viridiflora

Goodyera rubens – synonym of Goodyera rubicunda

Goodyera rubicunda

Goodyera rubicunda (Blume) Lindl. var. triandra – synonym of Goodyera rubicunda

Goodyera stenopetala

Goodyera subuniflora – synonym of Goodyera viridiflora

Goodyera taitensis – synonym of Goodyera rubicunda

Goodyera triandra – synonym of Goodyera rubicunda

Goodyera venusta

Goodyera viridiflora

Goodyera vitiensis – synonym of Goodyera erythrodoides

Goodyera waitziana Blume var. vitiensis – synonym of Goodyera erythrodoides

Goodyera werneri

Goodyera yaeyamae – synonym of Goodyera rubicunda

Grammangis huttonii – synonym of Grammatophyllum stapeliiflorum

Grammangis stapeliiflorum – synonym of Grammatophyllum stapeliiflorum

Grammatophyllum finlaysonianum – synonym of Bromheadia finlaysoniana

Grammatophyllum guilelmisecundi – synonym of Grammatophyllum scriptum boweri

Grammatophyllum pantherinum

Grammatophyllum pantherinum – synonym of Vandopsis lissochiloides

Grammatophyllum papuanum – synonym of Grammatophyllum pantherinum

Grammatophyllum scriptum boweri

Grammatophyllum stapeliiflorum

Graphorchis bicarinata – synonym of Eulophia bicallosa

Graphorchis bisdahliana – synonym of Eulophia pulchra

Graphorchis blumeana – synonym of Eulophia pulchra

Graphorchis dahliana – synonym of Eulophia dahliana

Graphorchis elata – synonym of Eulophia spectabilis

Graphorchis lutea – synonym of Eulophia spectabilis

Graphorchis macrorhiza – synonym of Eulophia zollingeri

Graphorchis macrostachya – synonym of Eulophia pulchra

Graphorchis squalida – synonym of Eulophia spectabilis

Graphorchis sumatrana – synonym of Eulophia spectabilis

Grastidium acutilobum – synonym of Dendrobium acutilobum

Grastidium alticola – synonym of Dendrobium alticola

Grastidium angustispathum – synonym of Dendrobium angustispathum

Grastidium armitiae – synonym of Dendrobium armitiae

Grastidium aromaticum – synonym of Dendrobium aromaticum

Grastidium asperatum – synonym of Dendrobium asperatum

Grastidium axillare – synonym of Dendrobium axillare

Grastidium bambusiforme – synonym of Dendrobium bambusiforme

Grastidium bambusinum – synonym of Dendrobium bambusinum

Grastidium branderhorstii – synonym of Dendrobium branderhorstii

Grastidium brunnescens – synonym of Dendrobium brunnescens

Grastidium clausum – synonym of Dendrobium clausum

Grastidium clavuligerum – synonym of Dendrobium clavuligerum

Grastidium collinum – synonym of Dendrobium planum

Grastidium coloratum – synonym of Dendrobium coloratum

Grastidium correllianum – synonym of Dendrobium correllianum

Grastidium crassiflorum – synonym of Dendrobium crassiflorum

Grastidium cyanopterum – synonym of Dendrobium cyanopterum

Grastidium cyclolobum – synonym of Dendrobium cyclolobum

Grastidium cyrtosepalum – synonym of Dendrobium cyrtosepalum

Grastidium debile – synonym of Dendrobium debile

Grastidium densifolium – synonym of Dendrobium densifolium

Grastidium dionaeoides – synonym of Dendrobium dionaeoides

Grastidium discerptum – synonym of Dendrobium discerptum

Grastidium djamuense – synonym of Dendrobium djamuense

Grastidium dolichocaulon – synonym of Dendrobium dolichocaulon

Grastidium dulce – synonym of Dendrobium dulce

Grastidium elatum – synonym of Dendrobium elatum

Grastidium erectopatens – synonym of Dendrobium erectopatens

Grastidium erectum – synonym of Dendrobium erectum

Grastidium erubescens – synonym of Dendrobium erubescens

Grastidium exaltatum – synonym of Dendrobium exaltatum

Grastidium exasperatum – synonym of Dendrobium exasperatum

Grastidium extraaxillare – synonym of Dendrobium extraaxillare

Grastidium falcatum – synonym of Dendrobium falcatum

Grastidium falcipetalum – synonym of Dendrobium falcipetalum

Grastidium fissum – synonym of Dendrobium fissum

Grastidium fulgescens – synonym of Dendrobium fulgescens

Grastidium gatiense – synonym of Dendrobium gatiense

Grastidium gibbosum – synonym of Dendrobium gibbosum

Grastidium giriwoense – synonym of Dendrobium giriwoense

Grastidium glebulosum – synonym of Dendrobium glebulosum

Grastidium grossum – synonym of Dendrobium grossum

Grastidium hamadryas – synonym of Dendrobium hamadryas

Grastidium heteroglossum – synonym of Dendrobium heteroglossum

Grastidium holochilum – synonym of Dendrobium holochilum

Grastidium horstii – synonym of Dendrobium horstii

Grastidium igneum – synonym of Dendrobium igneum

Grastidium imbricatum – synonym of Dendrobium imbricatum

Grastidium incumbens – synonym of Dendrobium incumbens

Grastidium incurvatum – synonym of Dendrobium incurvatum

Grastidium ingratum – synonym of Dendrobium ingratum

Grastidium iteratum – synonym of Dendrobium iteratum

Grastidium juniperinum – synonym of Dendrobium juniperinum

Grastidium katherinae – synonym of Dendrobium katherinae

Grastidium klossii – synonym of Dendrobium klossii

Grastidium laceratum – synonym of Dendrobium laceratum

Grastidium longissimum – synonym of Dendrobium longissimum

Grastidium malacanthum – synonym of Dendrobium malacanthum

Grastidium meliodorum – synonym of Dendrobium meliodorum

Grastidium multifolium – synonym of Dendrobium multifolium

Grastidium multistriatum – synonym of Dendrobium multistriatum

Grastidium muriciferum – synonym of Dendrobium summerhayesianum

Grastidium nephrolepidis – synonym of Dendrobium nephrolepidis

Grastidium neuroglossum – synonym of Dendrobium neuroglossum

Grastidium nimium – synonym of Dendrobium nimium

Grastidium niveopurpureum – synonym of Dendrobium niveopurpureum

Grastidium njongense – synonym of Dendrobium njongense

Grastidium obcuneatum – synonym of Dendrobium obcuneatum

Grastidium obliquum – synonym of Dendrobium obliquum

Grastidium obscureauriculatum – synonym of Dendrobium obscureauriculatum

Grastidium ochranthum – synonym of Dendrobium ochranthum

Grastidium ochroleucum – synonym of Dendrobium ostrinum

Grastidium odontopus – synonym of Dendrobium odontopus

Grastidium pantherinum – synonym of Dendrobium pantherinum

Grastidium papyraceum – synonym of Dendrobium papyraceum

Grastidium parvilobum – synonym of Dendrobium parvilobum

Grastidium patentissimum – synonym of Dendrobium patentissimum

Grastidium patulum – synonym of Dendrobium patulum

Grastidium perlongum – synonym of Dendrobium perlongum

Grastidium phaeanthum – synonym of Dendrobium phaeanthum

Grastidium pleianthum – synonym of Dendrobium pleianthum

Grastidium plumilobum – synonym of Dendrobium plumilobum

Grastidium podochiloides – synonym of Dendrobium podochiloides

Grastidium polyphyllum – synonym of Dendrobium polyphyllum

Grastidium potamophilum – synonym of Dendrobium potamophilum

Grastidium pruinosum – synonym of Dendrobium pruinosum

Grastidium pulleanum – synonym of Dendrobium pulleanum

Grastidium pulvinatum – synonym of Dendrobium pulvinatum

Grastidium quinquecaudatum – synonym of Dendrobium quinquecaudatum

Grastidium quinquedentatum – synonym of Dendrobium quinquedentatum

Grastidium recurvilabre – synonym of Dendrobium recurvilabre

Grastidium rubropictum – synonym of Dendrobium rubropictum

Grastidium rugulosum – synonym of Dendrobium rugulosum

Grastidium salicifolium – synonym of Dendrobium salicifolium

Grastidium sarcophyllum – synonym of Dendrobium sarcophyllum

Grastidium schwartzkopfianum – synonym of Dendrobium schwartzkopfianum

Grastidium schweinfurthianum – synonym of Dendrobium schweinfurthianum

Grastidium setosum – synonym of Dendrobium setosum

Grastidium steinii – synonym of Dendrobium steinii

Grastidium stenophyllum – synonym of Dendrobium stenophyllum

Grastidium stictanthum – synonym of Dendrobium stictanthum

Grastidium straussianum – synonym of Dendrobium straussianum

Grastidium suaveolens – synonym of Dendrobium striatiflorum

Grastidium suaveolens – synonym of Eria aporoides

Grastidium subelobatum – synonym of Dendrobium subelobatum

Grastidium subtricostatum – synonym of Dendrobium subtricostatum

Grastidium sylvanum – synonym of Dendrobium sylvanum

Grastidium triangulum – synonym of Dendrobium triangulum

Grastidium trichosepalum – synonym of Dendrobium trichosepalum

Grastidium tridentiferum – synonym of Dendrobium tridentiferum

Grastidium trigonellodorum – synonym of Dendrobium trigonellodorum

Grastidium triste – synonym of Dendrobium triste

Grastidium vanderwateri – synonym of Dendrobium vanderwateri

Grastidium vandoides – synonym of Dendrobium vandoides

Grastidium vernicosum – synonym of Dendrobium vernicosum

Grastidium verruciflorum – synonym of Dendrobium verruciflorum

Grastidium violaceopictum – synonym of Dendrobium violaceopictum

Grastidium xylophyllum – synonym of Dendrobium xylophyllum

Gunnarella carinata

Gunnarella gracilis

Gunnarella laxa – synonym of Gunnarella robertsii

Gunnarella paniculata – synonym of Calymmanthera paniculata

Gunnarella robertsii

Gynoglottis palaelabellata – synonym of Calanthe aceras

Gyrostachis amoena – synonym of Spiranthes sinensis

Gyrostachis australis – synonym of Spiranthes sinensis

Gyrostachis australis (R.Br.) Blume var. amoena – synonym of Spiranthes sinensis

Gyrostachis australis (R.Br.) Blume var. crispata – synonym of Spiranthes sinensis

Gyrostachis australis (R.Br.) Blume var. flexuosa – synonym of Spiranthes sinensis

Gyrostachis australis (R.Br.) Blume var. parviflora – synonym of Spiranthes sinensis

Gyrostachis australis (R.Br.) Blume var. wightiana – synonym of Spiranthes sinensis

Gyrostachis pusilla – synonym of Spiranthes sinensis

Gyrostachys stylites – synonym of Spiranthes sinensis

Gyrostachys wightiana – synonym of Spiranthes sinensis